Viacplynový detektor Dräger X-am 2500 EX, O2, CO, H2S-LC

Dräger X-am ® 2500 bol špeciálne navrhnutý na osobnú ochranu. Prístroj na detekciu 1 až 4 plynov spoľahlivo meria horľavé plyny i pary a tiež O 2 , CO, H 2 S, NO 2 a SO 2 . Spoľahlivá a vyspelá technológia merania, odolné senzory a jednoduchá manipulácia zaisťujú vysoký stupeň bezpečnosti s veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi.

  • Prístroj na detekciu 1 až 4 plynov
  • pre osobné monitorovanie vzduchu
  • detekcia horľavých plynov a pár a tiež O 2 , CO, NO 2 , SO 2 a H 2 S

Trvanlivé elektrochemické senzory

Vyspelé, vysoko výkonné senzory Dräger mimoriadne malých rozmerov sú určené na meranie plynov CO, H2S , O2 , SO2 a NO2 a umožňujú bezpečné použitie v priemysle, ťažbe a rafinériách. Dômyselný sírovodíkový senzor má vysoké rozlíšenie, čo umožňuje spoľahlivé meranie na pracoviskách s veľmi nízkymi limitmi. Bezolovnatý senzor kyslíka s nulovou energetickou spotrebou je charakteristický najmä dlhou životnosťou presahujúcou 5 rokov. Pri senzoroch Dräger na meranie CO a H 2 S možno predpokladať aj dlhú životnosť, čo prispieva k mimoriadne nízkym prevádzkovým nákladom.

Ex senzor odolný voči jedom

Inovatívne katalytický Ex senzor vyniká vysokou odolnosťou voči silikónu a sírovodíku. V kombinácii s vysokým stupňom funkčnej stability umožňuje táto odolnosť dosiahnuť mimoriadne dlhú životnosť presahujúcu dobu 4 rokov. Jeho citlivosť voči horľavým plynom a parám je testovaná v súlade s medzinárodnou normou IEC/EN 60079-29-1 od metánu po nonan. Táto homologácia tiež preukazuje vhodnosť tohto prístroja na primárnu ochranu pred explóziou, napríklad na použitie v rafinériách a chemickom priemysle.

Maximálna bezpečnosť

Dräger X-am 2500 má homologizáciu Ex-Zone 0, z čoho jasne vyplýva, že bol navrhnutý pre zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti užívateľov v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Funkčný dizajn umožňuje prenikanie plynu zhora aj spredu.

Údržba: rýchla, jednoduchá a finančne nenáročná

Od testu funkčnosti po komplexnú dokumentáciu majú užívatelia prístup k praktickým riešeniam, ktoré zaisťujú bezpečnosť a je možné ich kedykoľvek implementovať. Testovacia stanica pre skúšky funkčnosti Dräger Bump Test Station bez nutnosti lokálneho zdroja napájania a automatická testovacia a kalibračná stanica Dräger X-dock pre komplexnú správu zariadení sú ideálnymi systémovými doplnkami, ktoré šetria čas aj prácu. Spoločne s Dräger X-dock umožňujú vysoko kvalitné senzory Dräger rýchle vykonanie skúšky funkčnosti (BumpTest) za 8 až 15 sekúnd1 s veľmi nízkou spotrebou plynu. To výrazne znižuje prevádzkové náklady na vaše zariadenie.

1 So štandardnými senzormi: CH 4 , O 2 , CO, H 2 S

Difúzny alebo čerpací režim

​Pre meranie obsahu nebezpečných látok v nádržiach a šachtách, alebo pre hľadanie únikov, je voliteľné externé čerpadlo s hadicou v dĺžke až 45 m optimálnym riešením. Čerpadlo sa spustí automaticky po pripojení meracieho prístroja. Prepnutie z difúzneho do čerpacieho režimu je možné vykonať rýchlo a ľahko, bez nutnosti použitia nástrojov alebo skrutiek.

Ergonómia a odolnosť

Vďaka nízkej hmotnosti a ergonomickému dizajnu ponúka Dräger X-am 2500 vysoký stupeň pohodlia pri nosení. Praktický dvojtlačítkový ovládací panel a ľahký pohyb v menu umožňuje intuitívne použitie prístroja aj napriek rozsiahlej ponuke funkcií. Integrovaný ochranný gumový obal a senzory, ktoré nie sú citlivé na nárazy, poskytujú bezpečnú ochranu pred prípadnými pádmi alebo vibráciami. Prístroj Dräger X-am 2500 tiež nie je citlivý na elektromagnetické žiarenie, napr. z bezdrôtových zariadení. V súlade so stupňom krytia IP 67 je Dräger X-am 2500 odolný voči vode a prachu, takže zostáva plne funkčný dokonca aj po prípadnom páde do vody.

Spoľahlivé napájanie

Dräger X-am 2500 funguje ako s alkalickými batériami, tak s dobíjateľnými NiMH batériami. To umožňuje spoľahlivé napájanie po dobu viac ako 12 hodín. V závislosti na podmienkach je možné batérie dobíjať buď v skúšobni alebo vo vozidle. Doba prevádzky bez Ex senzora je obvykle viac ako 250 hodín.

Súčasťou balenia je napájací a nabíjací set!

1 186,80 €