Technolen PYROTEX PES-R B75 5m Al spojky

Klasická požiarna zásahová hadica zložená z polyesterovej tkaniny a tenkostennej gumovej vložky EPDM. Hadica tohto typu je zásahová a je určená predovšetkým pre profesionálne a dobrovoľné hasičské zbory.

Použiteľná pre teploty: od -30 °C do +50 °C, krátkodobo do +80 °C

Hadica je certifikovaná podľa normy: ČSN 80 8711

Vnútorný priemer (mm) 75

Orientačná hmotnosť (g/m)* 380

Pracovný tlak (MPa)* 1,6

Skúšobný tlak (MPa)* 2,4

Deštrukčný tlak (MPa) 5,0

45,00 €