Technolen PYROTEX FIRESPORT EXTRA B75 20m

Požiarna športová hadica modernej konštrukcie zložená z polyesterovej tkaniny a tenkostennej gumovej vložky EPDM.

Táto hadica je vyvinutá špeciálne pre požiarny šport tej najvyššej úrovne. Svojimi parametrami je vhodná pre postupové kolá súťaží v požiarnom športe.

Hadicu je možné vzhľadom na jej certifikáciu použiť

na zásah profesionálnych a dobrovoľných jednotiek.

Medzi prednosti tejto hadice patrí ideálna

prietok vody a odolnosť proti oderu.

Použiteľná pre teploty: od -30 °C do +50 °C, krátkodobo do +80 °C.

Hadica je certifikovaná podľa normy: ČSN 80 8711

Vnútorný priemer ( mm ): 75
Orientačná hmotnosť (g/m): 390
Pracovný tlak v MPa: 1,6
Skúšobný tlak v MPa: 2,4
Deštrukčný tlak v MPa: 5,0

Vyberte si variant:

Cena od 209,00 €