Rössle HYDRA RED

Výkon, spoľahlivosť a veľká flexibilita sú silnými stránkami modelu HYDRA. Vďaka robustnej konštrukcii odolnej proti nárazu je HYDRA veľmi kompaktná a zostáva užitočným a spoľahlivým pomocníkom. Vďaka svojmu robustnému prevedeniu a ergonomickej konštrukcii sa HYDRA stáva absolútne všestranná. Inštalované čerpadlo a OSM turbína neprepravuje iba vodu, ale tiež transportuje a čerpá štrk, silne znečistenú vodu a kal, oleje, hasiacu penu, rôzne prevádzkové kvapaliny s priechodom pevných častíc do 40 mm. Hydru charakterizujú roky osvedčených skúseností. HYDRA je skutočným všestranným riešením a riešením skutočných problémov s ktorými sa stretávate.

HYDRA sa vyznačuje malou spotrebou energie a vysokým výkonom s množstvom premyslených a užitočných detailov, ktoré uľahčujú prepravu vo väčšine požiarnych vozidiel a ich nadstavieb. Pri konštrukcii bola pozornosť zameraná na funkčnosť a bezpečnosť, ktorú môžete vidieť na obrázkoch. HYDRU obdržíte s elektrickým testom na DGUV predpis 3 podľa DIN VDE 0701-0702, vrátane známky kontroly.

IP 68 zástrčka a osobným bezpečnostným spínačom. Elektrický test podľa DIN. Spätný ventil RSK a kalové čerpadlo v cene. C-spojka ø 50 mm vhodná pre požiarne hadice. Hlavný vypínač a regulácia sacieho výkonu. Parkovacia brzda

Prednosti požiarneho vysávača:

  • Likvidácia prevádzkových kvapalín mot. vozidiel, vody, kalov, oleja. Je nenahraditeľným pomocníkom na práce v ťažkých a náročných podmienkach
  • Okamžité vyčistenie zaplavených priestorov do sucha
  • Robustný materiál, elegantný dizajn
  • Ľahká manipulácia napr. na schodoch či stiesnených priestoroch
  • Bez komplikovaného ovládania (START / STOP)
  • Umožňuje reguláciu sacieho výkonu
  • Možnosť predĺženia hadíc

Parametre:

Výkon sacieho motora/Príkon 15 000 l/h / 1200W
Výkon nerezového odkaľovacieho čerpadla/Príkon 24 000 l/h / 1000 W
Dĺžka prívodného kábla s IP68 konektorom a
bezpečnostným vypínačom 10m
Nasávacie potrubie priem 50mm s C-konektorom 6m
Výtokové potrubie priem 50mm s C-konektorom 6m
Hmotnosť 32kg
Max. priemer nasávaných častí 40mm
Súčasť balenia PVC nasávacia trubica
+ hliníkový 50mm nasávací nadstavec

3 048,00 €