Prechod PH C52/D25

Prechod opatrený Al hrdlom s tlakovými manžetami.

 Hmotnosť 390 g

Pracovný tlak 1,6 MPa 
13,52 €