Prechod PH A110/Rd155 vnútorný

Slúži k prepojeniu spojok A110 a savicového šróbenia s vonkajším závitom Rd 155.

Hmotnosť: 2,55 kg
Pracovný tlak: 1,6 MPa
Kat. číslo: vv 248

 

 

159,70 €