Prechod PH A110/Rd130 vonkajší

Slúži k prepojeniu spojok A110 a savicového šróbenia s vnútorným závitom Rd 130.

Hmotnosť: 1,8 kg
Pracovný tlak: 1,6 MPa

 

 

78,29 €