Prechod PH Rd130 vnútorný/B75 Al DIN

materiál  Al

hmotnosť  970g

pracovný tlak  1,6 MPa

43,78 €