PH TAJFUN TURBO C52

Táto prúdnica je určená na striekanie vody plným prúdom, sprchovým prúdom, najmä na hasenie prachových a ľahko rozvíriteľných látok (napr. uhlie, múka apod.). Prúdnica Tajfún - Turbo je veľmi výhodná na zauhľovacích trasách v energetike, kotolniach na uhlie, silách, stolárskych dielňach, poľnohospodárskych objektoch a pri hasení lesných požiarov. Pri hasení bytových požiarov odporúčame použiť rozprášenú hmlu, ktorá dosahuje maximálny hasiaci účinok s minimálnou spotrebou vody, čím minimalizuje následné škody po zásahu.

Požiarna hadica Tajfún - Turbo C 52 umožňuje uzavretie, nastavenie priameho prúdu otáčaním hlavy, ďalším otáčaním nastavenie sprchového prúdu kužeľového tvaru v rozmedzí 0 - 130°.

Všetky materiály sú zvolené s ohľadom na mimoriadne namáhanie, ktorému môže byť prúdnica pri požiarnom zásahu vystavená.

Hmotnosť: 470 g
Pracovný tlak: 1,6 MPa
Dĺžka: 315 mm
Materiál: telo a otočná hlava nárazuvzdorný
a mrazuvzdorný polypropylén
Spojka C52: zliatina Al 

28,26 €