PH TAJFUN TURBO B75

Prúdnica vo vyhotovení 75 je tvorená telesom prúdnice s oporným oblúkom s rukoväťou a otočnou hlavou zo zliatiny hliníka. Teleso prúdnice je vybavené plastovým návlekom a hlava prúdnice ochrannou tvarovanou gumovou vrstvou. Otočná hlava umožňuje plynulo meniť tvar prúdu od sprchového do plného a uzavretie prúdnice. Potrebná je 1/2 otáčky hlavy.

Na vtokovom hrdle je nasadená hrdlová tlaková spojka B 75 podľa ČSN 38 9427. Prúdnica vo vyhotovení 75 nemá oporný oblúk a na hrdlovej spojke B 75 je priamo na telese nasadená prúdnica. Všetky materiály sú zvolené s ohľadom na mimoriadne namáhanie, ktorému môže byť prúdnica pri požiarnom zásahu vystavená.

Táto prúdnica je určená na striekanie vody plným prúdom, sprchovým prúdom, najmä na hasenie prachových a ľahko rozvíriteľných látok (napr. uhlie, múka apod.). Je veľmi výhodná na zauhľovacích trasách v energetike, kotolniach na uhlie, silách, stolárskych dielňach, poľnohospodárskych objektoch a pri hasení lesných požiarov. Pri hasení bytových požiarov odporúčame použiť rozprášenú hmlu, ktorá dosahuje maximálny hasiaci účinok s minimálnou spotrebou vody, čim minimalizuje následné škody po zásahu.

Tajfun - Turbo B75

Technické údaje

Hmotnosť: 1,6 kg
Pracovný tlak: 1,6 MPa
Dĺžka: 219/300 mm (min./max.)

Tajfun - Turbo R B75

Technická data

Hmotnosť: 2,45 kg
Pracovný tlak: 1,6 MPa
Dĺžka: 560/570 mm (min./max.)
Šírka: 125 mm
Výška: 210 mm 

Vyberte si variant:

Cena od 202,57 €