PH TAJFUN PROFI D/C

Požiarna prúdnica Tajfun - Profi D/C sa skladá z telesa prúdnice, strmeňovej ovládacej páky, guľového uzáveru, otočnej pogumovanej hlavy z hliníkovej zliatiny, otočného vtokového hrdla vybaveného ložiskom a pryžovej pištolovej rukoväte.

Strmeňovou pákou je možné uzavrieť alebo otvoriť prúdnicu. Otočnou hlavou ide plynule meniť tvar prúdu z plného cez sprchový až do clonového prúdu a prúdnicu uzavrieť. Nastavenie clony do maximálnej polohy plní funkciu preplachu. Výstupný otvor prúdnice je osadený rotačným víričom prúdu. Vtokové hrdlo je otočné a je osadené tlakovou pevnou spojku C52 (ČSN 38 9427).

Všetky použité materiály boli vybrané a povrchovo upravené s ohľadom na mimoriadne namáhanie, ktorému môže byť prúdnica pri požiarnom zásahu vystavená.

Táto prúdnica je určená k striekaniu vodou plným prúdom, sprchovým prúdom. Hlavne k haseniu prachových a ľahko rozvíriteľných látok (napr. uhlie, múka, apod.). Obzvlášť výhodné je použitie prúdnice Tajfun-Profi D/C pri bytových požiaroch a ďalej na zauhlovacích trasách v energetike, uhoľných kotolniach, poľnohospodárskych objektoch a pri hasení lesných požiarov.

Pri hasení bytových požiarov doporučujeme použitie rozprášenej hmly, čo umožňuje maximálny hasiaci účinok pri minimálnej spotrebe vody. Tím sa minimalizujú následné škody počas zásahu. Výhodou pre hasičov je možnosť kedykoľvek uzavrieť a otvoriť prúdnicu pri nastavenom prúde.

Technické údaje

Hmotnost´: 1,7 kg
Pracovný tlak: 1,6 MPa
Dĺžka: 296/315 mm (min/max)
Šírka: 98 mm
Výška: 257 mm
Max. prietok: 220 litrov/min. pri tlaku 1MPa 

316,54 €