Prechod PH B75/C52

Prechod opatrený Al hrdlom s tlakovými manžetami.

Hmotnosť 430 g
Pracovný tlak 1,6 MPa 

11,65 €