Hydrantový nadstavec PH guľový

Hydrantový nadstavec sa používa na pripojenie požiarnych hadíc na podzemný vodovod. Otáčaním doprava (v smere chodu hodinových ručičiek) sa nadstavec pripája k podzemnému hydrantu ČSN 13 6610. Výtokové hrdlá sú vybavené guľovými kohútmi s možnosťou uzavretia prúdu vody.

Hmotnosť 8,5 kg
Pracovný tlak 1,6 MPa
Výška 915 mm
Šírka 410 mm
Hľbka 250 mm
Nasávacie potrubie priemer 72 x 4 mm
Dĺžka potrubia

650 mm


Materiál tělo zliatina ĺahkých kovou
potrubí pozinkovaná ocel
Spojky B 75 zliatina Al 

389,71 €