Dvojplynový detektor Dräger PAC 8500 O2/CO

Jednoplynový detektor Dräger Pac® 8500 je spoľahlivým a presným zariadením aj pri najťažších podmienkach. Prístroj je možné vybaviť senzorom CO s kompenzáciou vodíka alebo duálnym senzorom Dräger. Vďaka tomu máte možnosť merať súčasne dva plyny: O2 a CO. 

  • pre osobné monitorovanie vzduchu
  • detekcia dvoch plynov súčasne pomocou dvojitého senzora pre O2 / CO 
  • možnosť použitia so senzorom CO s kompenzáciou vodíka
  • časovo neobmedzené použitie

Silný výkon pre maximálnu bezpečnosť

​Na prístroj Dräger Pac ® 8500 sa môžete kedykoľvek spoľahnúť, pretože vždy máte k dispozícii spoľahlivé a presné údaje aj v tých najextrémnejších podmienkach. Naše výkonné senzory s krátkou reakčnou dobou t-90 zaisťujú rýchle reakcie. Okrem štandardných alarmov môžete nastaviť prahové hodnoty alarmov pre TLV ® * a STEL*.

Pac 8500 zaznamenáva koncentrácie a udalosti spolu s dátumom a časom. Dáta je možné stiahnuť do počítača cez komunikačné rozhranie a ďalej s nimi pracovať.

* TLV ® = Varovná prahová hodnota, STEL = krátkodobý limit expozície

Prechod na dvojplynovú detekciu pomocou duálneho senzora

Jednoplynový detektor sa môže stať dvojplynovým, ak sa používa duálny senzor. Rad Dräger Pac 8500 ponúka nasledujúce kombinácie senzorov: kyslík a oxid uhoľnatý. Duálne senzory umožňujú detekciu aj nízkych koncentrácií - a to všetko v jednom a tom istom zariadení. Meranie dvoch plynov zároveň znižuje časovú náročnosť. Môžete merať množstvo kyslíka a súčasne koncentráciu oxidu uhoľnatého pomocou jediného senzora.

Meranie oxidu uhoľnatého so významne zníženou krížnou citlivosťou

'V priemyselných odvetviach, kde je potrebné merať oxid uhoľnatý s prítomnosťou vodíka, môže byť jeho nameraná hodnota skreslená krížnou citlivosťou. Vďaka špeciálnemu senzoru CO 2 s kompenzáciou vodíka od spoločnosti Dräger je táto krížná citlivosť významne znížená.

Robustný dizajn - aj pre najťažšie podmienky

Pac 8500 dokáže ľahko zvládnuť aj extrémne podmienky. Senzory sú schopné merať v rozmedzí tlaku vzduchu medzi 700 a 1 300 mbar. Membránový filter chráni senzor pred cudzími látkami, ako sú prach a kvapaliny. Telo odolné proti chemikáliám spĺňa požiadavky štandardnej klasifikácie IP68.

Jednoduchá manipulácia vďaka jednoduchému užívateľskému ovládaniu

​Indikátor D-Light signalizuje, že bola funkčnosť zariadenia otestovaná a že je tak zariadenie pripravené na použitie. Puzdro je navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť: každý variant senzora Dräger Pac 8500 má jasne viditeľné farebné kódovanie, čo minimalizuje riziko zámen.

Užívateľsky prívetivý displej so všetkými dôležitými informáciami

'Veľký číselný displej jasne indikuje príslušnú koncentráciu plynu. Zobrazujú sa aj ďalšie dôležité informácie, ako je jednotka koncentrácie a kapacita batérie. Jasné podsvietenie zaisťuje bezproblémové čítanie všetkých hodnôt v tme.

360° alarm s rôznymi funkciami

​Ak zariadenie Dräger Pac 8500 nameria koncentráciu nebezpečných plynov, spustí zvukový, vizuálny a vibračný alarm. Dve jasné, blikajúce diódy LED na hornej a dolnej strane zariadenia zaisťujú, že je alarm viditeľný zo všetkých strán. Akustický alarm dosahuje hlasitosť 90 dB. Na displeji je možné zobraziť maximálnu nameranú koncentráciu od zapnutia prístroja. Všetky zaznamenané alarmy môžu byť zobrazené neskôr, aj keď boli potvrdené.

Pac 8500 so senzorom kyslíka má okrem štandardného nastavenia prahových hodnôt alarmov dve ďalšie prahové hodnoty.

Ekonomické prevádzkové náklady

'Všetky verzie Dräger Pac 8500 sú vybavené extrémne odolnými senzormi DrägerSensor ® a výkonnou batériou.

Pac 8500 je chránený proti vode, prachu a ďalším cudzím časticiam pomocou špeciálneho filtra. Keď sa filter počas používania silne zašpiní, môžete ho ľahko a rýchlo vymeniť. Zariadenie je potom znovu pripravené na použitie. Vďaka silnej batérii nevyžaduje Pac každodenné nabíjanie a je ľahko ovládateľný.

Rýchly test funkčnosti šetrí čas a peniaze

Funkčné skúšky a kalibrácie je možné vykonávať zvlášť s použitím kalibračnej stanice Dräger X-dock ® . Automatické bump testy v X-dock sú cenovo prijateľné a pohodlné riešenie vďaka krátkej dobe trvania testu a extrémne nízkej spotrebe skúšobného plynu. Pac 8500 sa jednoducho umiestni do testovacej stanice, ktorá automaticky vyberie správne nastavenie.

838,80 €