Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zákazník ako fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska ,PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade ,že je fyzickou osobou - podnikateľ alebo právnickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, adresu miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i elektronickej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu. Ak zákazník zmení svoje osobné údaje predávajúci to berie na vedomie. Predávajúci spracúva osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom vystavenie dokladov. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení na www.haspro.sk

Prevádzkovateľ internetových stránok HASpro sa zaväzuje, že poskytnuté údaje bude používať len za účelom obchodného vzťahu. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane